Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa wykonania analizy symulacyjnej rozkładów pól elektrycznych wewnątrz dostarczonych założeń (modeli 3D) baterii jądrowych - powtórka

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 10.03.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 04.03.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 04.03.2021 r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 04.03.2021 r.

Załącznik nr 3 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 04.03.2021 r.

Załącznik nr 4 - wzór umowy - 04.03.2021 r.

Załącznik nr 5 - porozumienie o zachowaniu poufności - 04.03.2021 r.