Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa badań dla typoszeregu produktów IoT wyposażonych w interfejs komunikacyjny DALI /1-10V, certyfikowany modem komunikacyjny LTE-M, sensory, certyfikowany przetwornik zasilania AC/DC- powtórka 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 15.03.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 10.03.2021 r.

Zmiana treści zaproszenia - 09.03.2021 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty - 03.03.2021 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.- 03.03.2021 r.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.- 03.03.2021 r.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,

                           a Zamawiającym. - 03.03.2021 r.

Załącznik nr 4 – Wykaz usług.- 03.03.2021 r.

Załącznik nr 5 – oświadczenie dysponowania sprzętem- 03.03.2021 r.

Załącznik nr 6 – Zgoda na przetwarzania danych osobowych- 03.03.2021 r.

Załącznik nr 7 –Porozumienie o zachowaniu poufności.- 03.03.2021 r.

Załącznik nr 8 – Wzór umowy.- 03.03.2021 r.