Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa opracowania projektu stacji, jej specyfikacji technicznej oraz opracowanie techniczne innowacyjnego spryskiwacza wraz z budową prototypu bezdotykowej stacji dezynfekującej - powtórka

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  - 09.03.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 02.03.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 02.03.2021 r.

Załącznik nr 2 - formularz cenowy - 02.03.2021 r.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 02.03.2021 r.

Załącznik nr 4 - wykaz usług - 02.03.2021 r.

Załącznik nr 5 - wykaz osób - 02.03.2021 r.

Załącznik nr 6 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 02.03.2021 r.

Załącznik nr 7 - porozumienie o zachowaniu poufności - 02.03.2021 r.

Załącznik nr 8 - wzór umowy - 02.03.2021 r.