Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa programistyczna polegająca na wykonaniu projektu architektury i implementacji rozwiązania pośredniczącego dla docelowego web serwisu wykonanego w technologii .NET opartego na protokole REST

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 24.08.2021

Zmiana treści SWZ - 18.08.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 18.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - 11.08.2021 r.

SWZ - 11.08.2021 r.

Załącznik nr 1 -formularz ofertowy - 11.08.2021 r.

 

Załącznik nr 2 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1. Ustawy PZP - 11.08.2021 r.

Załącznik nr 3 - wykaz usług - 11.08.2021 r.

Załącznik nr 4 - projekt umowy - 11.08.2021 r.

Załącznik nr 5 - porozumienie o zachowaniu poufności - 11.08.2021 r.

Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 11.08.2021 r.