Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa polegająca na zaprojektowaniu, wyprodukowaniu prototypu obudowy urządzenia, elektroniki sterującej oraz stworzenie oprogramowania wewnętrznego

Zawiadomienie o wyborze oferty - 30.08.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 26.08.2021

Ogłoszenie o zamówieniu - 17.08.2021

SWZ - 17.08.2021

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 17.08.2021

Załącznik nr 2 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp - 17.08.2021

Załącznik nr 3 – wykaz osób - 17.08.2021

 Załącznik nr 4 – wykaz usług - 17.08.2021

 Załącznik nr 5 – projekt umowy - 17.08.2021

 Załącznik nr 6 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 17.08.2021

Załącznik nr 7 – porozumienie o zachowaniu poufności. - 17.08.2021