Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługi doradztwa księgowego na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego pozyskanego w naborze uzupełniającym w wymiarze 10 h.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 03.03.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 01.03.2021 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
                           a Zamawiającym - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 5 – Wykaz usług - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 6 – Wykaz osób - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 7 – Wzór umowy - 22.02.2021 r.

Załącznik nr 8 - Porozumienie o zachowaniu poufności - 22.02.2021 r.