Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa wykonania adaptacji projektu 3D baterii jądrowych do implementacji radioźródeł typu kapsułowego

Informacja o unieważnieniu postępowania - 02.04.2021 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 25.03.2021 r.

SWZ - 25.03.2021 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 25.03.2021 r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP - 25.03.2021 r.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 25.03.2021 r.

Załącznik nr 4 - projekt umowy - 25.03.2021 r.

Załącznik nr 5 - porozumienie o zachowaniu poufności - 25.03.2021 r.