Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa wykonania prototypu aplikacji wspomagającej dobór stylizacji na podstawie posiadanej garderoby.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.04.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 08.04.2021 r.

 Wyjaśnienia treści SWZ - 01.04.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 29.03.2021 r.

SWZ- 29.03.2021 r.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy- 29.03.2021 r.

Załącznik nr 2 – formularz cenowy- 29.03.2021 r.

Załącznik nr 3 – wykaz usług- 29.03.2021 r.

Załącznik nr 4 –  wykaz osób - 29.03.2021 r.

Załącznik nr 5 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp- 29.03.2021 r.

Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej- 29.03.2021 r.

Załącznik nr 7 – projekt umowy- 29.03.2021 r.

Załącznik nr 8 – porozumienie o zachowaniu poufności - 29.03.2021 r.