Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na wykonaniu prototypu w postaci autorskiej platformy internetowej (portalu) umożliwiającej zakup dostępu do płatnych i bezpłatnych (opcjonalnie) wideo wprowadzanych przez admina, moderatora, trenerów- powtórka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11.03.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 24.02.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 17.02.2021 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - 17.02.2021 r.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy - 17.02.2021 r.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą,
                           a Zamawiającym - 17.02.2021 r.

Załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 17.02.2021 r.

Załącznik nr 5 – Wzór umowy - 17.02.2021 r

Załącznik nr 6 - Porozumienie o zachowaniu poufności - 17.02.2021 r.