Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa opracowania projektu produktu/usługi (prototyp) wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników (weryfikacja założeń prototypu/udoskonalenie) na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu wykonania pokazowej konstrukcji szkieletowej domu o powierzchni zabudowy do 35 m2.

Zapytanie ofertowe - 30.12.2020 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 30.12.2020 r.

Załącznik nr 2 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - 30.12.2020 r.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 30.12.2020 r.

Załącznik nr 4 - porozumienie o zachowaniu poufności - 30.12.2020 r.

Załącznik nr 5 - powierzenie przetwarzania danych osobowych - 30.12.2020 r.

Załącznik nr 6 - wzór umowy - 30.12.2020 r.