Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na wykonaniu prototypu w postaci szablonu platformy umożliwiającej zakup dostępu do płatnych i bezpłatnych (opcjonalnie) wideo wprowadzanych przez admina, moderatorów i trenerów.

Unieważnienie postępowania - 15.02.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 11.01.2021 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ - 05.01.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 28.12.2020 r.

SIWZ - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 2 - formularz cenowy - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 5 - porozumienie o zachowaniu poufności - 28.12.2020 r.

Załącznik nr 6 - wzór umowy - 28.12.2020 r.