Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na opracowaniu interaktywnej i responsywnej wersji interfejsu użytkownika dla oprogramowania (frontend), w wersji webowej oraz standalone

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania 26.05.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 21.05.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ - 18.05.2020

Załącznik do wyjaśnienia - poglądowy widok interfejsu - 18.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 13.05.2020

SIWZ - 13.05.2020

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 13.05.2020

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 13.05.2020

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 13.05.2020

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 13.05.2020

Załącznik nr 5 – wykaz usług - 13.05.2020

Załącznik nr 6 – zgoda na przetwarzanie danych - 13.05.2020

Załącznik nr 7 – wzór umowy. - 13.05.2020