Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Moderacja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.05.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 15.05.2020

Wyjaśnienie treści zaproszenia - 13.05.2020

Zaproszenie do złożenia oferty - 11.05.2020

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1  -  11.05.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - 11.05.2020

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 3 - 11.05.2020

Wykaz usług - załącznik nr 4 - 11.05.2020

Wykaz osób - załącznik nr 5 - 11.05.2020

Wykaz do załącznika nr 5 - załącznik nr 6 - 11.05.2020

Wzór umowy - załącznik nr 7 - 11.05.2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 8 - 11.05.2020