Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na wykonaniu obliczeń matematycznych z zakresu termodynamiki i obliczeń wytrzymałościowych- powtórka 2

Unieważnienie postępowania- 14.05.2020

Informacja o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania - 12.05.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 12.05.2020

Unieważnienie postępowania - 11.05.2020

Zmiana terminu składania ofert - 04.05.2020

Zaproszenie do złożenia oferty - 29.04.2020

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 29.04.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - 29.04.2020

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 3 - 29.04.2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - załącznik nr 4 - 29.04.2020

Porozumienie o zachowaniu poufności - załącznik nr 5 - 29.04.2020

Oświadczenie o posiadaniu dorobku naukowego - załącznik nr 6 - 29.04.2020

Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji - załącznik nr 7 - 29.04.2020

Wzór umowy  - załącznik nr 8 - 29.04.2020