Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa opracowania koncepcji scenariusza oraz wyprodukowania materiału programowego.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 18.05.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 12.05.2020

Wyjaśnienie treści zaproszenia nr 2 - 11.05.2020

Wyjaśnienia treści zaproszenia - 08.05.2020

Zaproszenie do złożenia oferty - 06.05.2020

Formularz opis przedmiotu zmówienia - załącznik nr 1 - 06.05.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - 06.05.2020

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 3 - 06.05.2020

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4 - 06.05.2020

Wykaz usług - załącznik nr 5 - 06.05.2020

Wymogi związane z prawidłowym oznakowaniem oraz informacje o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia - załącznik nr 6 - 06.05.2020