Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa opracowania , wykonania i dostawy teczek portfolio

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 21.05.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 15.05.2020

Zaproszenie do złożenia oferty - 11.05.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 11.05.2020

 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 2 - 11.05.2020

Wzór umowy - załącznik nr 3 - 11.05.2020

Wzór umowy przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4 - 11.05.2020