Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa badawcza polegająca na zbadaniu i dopracowaniu składu kilku wariantów złoża zastosowanego do filtra wewnętrznego oraz stworzenie optymalnej konstrukcji i składu filtra zewnętrznego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.05.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 08.05.2020

Zaproszenie do złożenia oferty - 04.05.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 04.05.2020

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 2 - 04.05.2020

Oświadczenie o dysponowaniu osobą - załącznik nr 3 - 04.05.2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - załącznik nr 4 - 04.05.2020

Porozumienie o zachowaniu poufności - załącznik nr 5 - 04.05.2020

Wzór umowy - załącznik nr 6 - 04.05.2020