Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na przygotowaniu projektu interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.05.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 08.05.2020

Wyjaśnienie treści SIWZ - 04.05.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 27.04.2020

SIWZ - 27.04.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 27.04.2020

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - 27.04.2020

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 - 27.04.2020

Wzór umowy - załącznik nr 4 - 27.04.2020