Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa polegająca na opracowaniu konstrukcji opakowań oraz integracji i testach z systemem elektroniki drukowanej NFC.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.05.2020

Unieważnienie postępowania - 30.04.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.04.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 29.04.2020

Zaproszenie do złożenia oferty

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 2

Wykaz usług - załącznik nr 3

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - załącznik nr 4

Wzór umowy  - załącznik nr 5