Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa zaprojektowania oraz wykonania stanowiska do testowania pasteryzacji magnetyczno-ultradźwiękowej - powtórka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.04.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 22.04.2020

Wyjaśnienie treści zaproszenia - 20.04.2020

1. Zaproszenie do złożenia oferty - 16.04.2020

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 16.04.2020

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 2 - 16.04.2020

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - załącznik nr 3 - 16.04.2020

5. Wzór umowy - załącznik nr 4 - 16.04.2020