Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Sukcesywna usługa cateringowa na potrzeby projektu pt. "Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 04.02.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - 22.01.2020

Załącznik nr 1 - formularz opis przedmiotu zamówienia - 22.01.2020

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy - 22.01.2020

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - 22.01.2020

Załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy - 22.01.2020