Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa wykonania obliczeń matematycznych z zakresu termodynamiki i obliczeń wytrzymałościowych - powtórka

Unieważnienie postępowania - 29.04.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 15.04.2020

Zmiana treści zaproszenia

Zaproszenie do złożenia oferty - 30.03.2020

Formularz opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 - 30.03.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - 30.03.2020

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 3  - 30.03.2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - załącznik nr 4 - 30.03.2020

Porozumienie o zachowanie poufności - załącznik nr 5 - 30.03.2020

Oświadczenie o posiadaniu dorobku naukowego - załącznik nr 6  - 30.03.2020

Oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji - załącznik nr 7 - 30.03.2020

Wzór umowy - załącznik nr 8