Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa wykonania badań kosmetyków z pałki wodnej (rogoży) oraz badania mąki z jej kłączy - powtórka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 05.05.2020

Wyjaśnienie treści zaproszenia - 03.04.2020

Zaproszenie do złożenia oferty  - 30.03.2020

Formularz opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 - 30.03.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - 30.03.2020

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 3 - 30.03.2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - załącznik nr 4 - 30.03.2020

Porozumienie o zachowaniu poufności - załącznik nr 5 - 30.03.2020

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 6 - 30.03.2020