Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa  zaprojektowania oraz wykonania stanowiska do testowania pasteryzacji magnetyczno-ultradźwiękowej.

Unieważnienie postępowania - 14.04.2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - 25.03.2020

Formularz ofertowy- załącznik nr 1 - 25.03.2020

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - załącznik nr 2 - 25.03.2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych- załącznik nr 3 - 25.03.2020

Wykaz usług (rozdz.V.pkt.1 ppkt.1.2.) - załącznik nr 4 - 25.03.2020

Wykaz usług (rozdz.V.pkt.1 ppkt.1.3.) - załącznik nr 5 - 25.03.2020

Wzór umowy - załącznik nr 6 - 25.03.2020