Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa wykonania serwera oraz API w oparciu o chmurę obliczeniową do przechowywania modeli 3D wraz ze stroną logowania przeznaczoną dla klientów biznesowych oraz modułem e-commerce rozbudowującym aplikację mobilną wykorzystującą augmented reality (AR)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - 08.04.2020

Zbiorcze zestawienie ofert - 03.04.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3

Wyjaśnienie treści SIWZ - 30.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - 30.03.2020

Modyfikacja treści SIWZ oraz zmiana terminu - 25.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  25.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - 18.03.2020

SIWZ - 18.03.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 18.03.2020

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - 18.03.2020

Oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 3 - 18.03.2020

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4 - 18.03.2020

Wykaz usług - załącznik nr 5 - 18.03.2020

Wykaz osób - załącznik nr 6 - 18.03.2020

Wzór umowy  - załącznik nr 7 - 18.03.2020