Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

14/2020/ZO/OPNT/SH

Tytuł:Usługa wykonania kosmetyków z pałki wodnej oraz badania mąki z jej kłączy.

Unieważnienie postępowania

Wyjaśnienie treści zaproszenia nr 2 - 23.03.2020

Wyjaśnienie treści zaproszenia - 23.03.2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - 19.03.2020

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 - 19.03.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 2  - 19.03.2020

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - załącznik nr 3 - 19.03.2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 4 - 19.03.2020

Porozumienie o zachowaniu poufności - załącznik nr 5 - 19.03.2020

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 6 - 19.03.2020