Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa wykonania obliczeń matematycznych z zakresu termodynamiki i obliczeń wytrzymałościowych

Unieważnienie postępowania - 30.03.2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - 20.03.2020

Opis przedmiotu zamówienia  - załącznik nr 1 - 20.03.2020

Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - 20.03.2020

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - załącznik nr 3 - 20.03.2020

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 4 - 20.03.2020

Porozumienie o zachowaniu poufności - załącznik nr 5 - 20.03.2020

Oświadczenie o posiadaniu dorobku naukowego - załącznik nr 6 - 20.03.2020

Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji - załącznik nr 7 - 20.03.2020

Wzór umowy - załącznik nr 8 - 20.03.2020

 

 


 

 

13/2020/ZO/OPNT/SH