Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na wykonaniu projektu oraz prototypu silnika cieplnego do pompowania cieczy w układach zamkniętych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.01.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 14.01.2021 r.

         Modyfikacja treści SIWZ - 08.01.2021 r.

.      Zmodyfikowany, obowiązujący załącznik nr 3 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 08.01.2021 r.

.      Zmodyfikowany, obowiązujący załącznik nr 4 - porozumienie o zachowaniu poufności - 08.01.2021 r.

.      Zmodyfikowany, obowiązujący załącznik nr 5 – wzór umowy - 08.01.2021 r.

.      Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 08.01.2021 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - 31.12.2020 r.

SIWZ - 31.12.2020 r.

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - 31.12.2020 r.

Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 31.12.2020 r.

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 31.12.2020 r.

Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 31.12.2020 r.

Załącznik nr 5 - wykaz osób - 31.12.2020 r.

Załącznik nr 6 - porozumienie o zachowaniu poufności - 31.12.2020 r.

Załącznik nr 7 - wzór umowy - 31.12.2020 r.