Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Usługa polegająca na wykonaniu manualnej inspekcji form fotowoltaicznych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 21.01.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert  - 21.01.2021 r

  Zaproszenie do złożenia oferty - 21.12.2020 r.

2.       Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy - 21.12.2020 r.

3.       Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - 21.12.2020 r.

4. Załącznik nr 3 – Wykaz usług. - 21.12.2020 r.

5. Załącznik nr 4 – Wykaz publikacji - 21.12.2020 r.

6. Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzania danych osobowych - 21.12.2020 r.

7.       Załącznik nr 6 – Porozumienie o zachowaniu poufności - 21.12.2020 r.

8.       Załącznik nr 7 – Wzór umowy - 21.12.2020 r.