Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Usługa polegająca na stworzeniu aplikacji webowej w postaci narzędzia obliczeniowego mierząca poziom emisyjności gazów cieplarnianych indywidualnego gospodarstwa rolnego.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 13.01.2021 r.

Zbiorcze zestawienie ofert - 30.12.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 17.12.2020 r.

SIWZ - 17.12.2020 r.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy - 17.12.2020 r.

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- 17.12.2020 r.

Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 17.12.2020 r.

Załącznik nr 4 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - 17.12.2020 r.

Załącznik nr 5 – wykaz usług - 17.12.2020 r.

Załącznik nr 6 – wykaz osób - 17.12.2020 r.

Załącznik nr 7 – porozumienie o zachowaniu poufności - 17.12.2020 r.

Załącznik nr 8 – wzór umowy - 17.12.2020 r.