Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie Usługi Społeczne pt. Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu: Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020"

Ogłoszenie o zamówieniu - 23.01.2019

Formularz Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy dla Część nr 1- załącznik 1 - 23.01.2019

Formularz Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy dla Część nr 2-załącznik 1 - 23.01.2019

Formularz Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy dla Część nr 3- załącznik 1 - 23.01.2019

Formularz oferty - załącznik nr 2 - 23.01.2019

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 - 23.01.2019

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu - załącznik nr 4 - 23.01.2019

Wykaz usług - załącznik nr 5- 23.01.2019

Wykaz osób - załącznik nr 6 - 23.01.2019

Wykaz osób do kryterium Doświadczenie - załącznik nr 7 - 23.01.2019

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 8 - 23.01.2019

Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik nr 9 - 23.01.2019

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 28.01.2019