Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

 

Tytuł zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu w trybie Usługi Społeczne pt. Sukcesywne świadczenie usługi hotelowej na potrzeby realizacji wydarzeń projektowych (szkoleń, spotkań roboczych, konferencji) projektu pt. "Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy POPW.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Ogłoszenie o zamówieniu - 28.02.2019

Formularz Opis przedmiotu zamówienia - formularz - załącznik nr 1 - 28.02.2019

Formularz oferty - załącznik nr 2 - 28.02.2019

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 - 28.02.2019

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu - załącznik nr 4 - 28.02.2019

Wykaz usług - załącznik nr 5 - 28.02.2019

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 6 - 28.02.2019

 Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty - 06.03.2019