Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa programistyczna na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

Zaproszenie do złożenia oferty - 28.08.2019

Załącznik nr 1 – formularz opisu przedmiotu zamówienia - 28.08.2019

Załącznik nr 2 – formularz oferty - 28.08.2019

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - 28.08.2019

Załącznik nr 4 – wzór umowy - 28.08.2019

Załącznik nr 5 – wykaz usług - 28.08.2019

Załącznik nr 6 – wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - 28.08.2019

Załącznik nr 7 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych - 28.08.2019

Informacja z otwarcia ofert - 09.09.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 11.09.2019