Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł zamówienia: Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00).

 

Ogłoszenie o zamówieniu - 13.02.2019

Formularz Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy dla Część nr 1- załącznik 1 - 13.02.2019

Formularz Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy dla Część nr 2-załącznik 1 -13.02.2019

Formularz oferty - załącznik nr 2 - 13.02.2019

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 - 13.02.2019

Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu - załącznik nr 4 - 13.02.2019

Wykaz usług - załącznik nr 5 - 13.02.2019

Wykaz osób - załącznik nr 6 - 13.02.2019

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 7 - 13.02.2019

Zobowiązanie do oddania zasobów - załącznik nr 8 - 13.02.2019

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - 15.02.2019

Pytania i odpowiedzi - 18.02.2019

Informacja z otwarcia ofert - 21.02.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty - 21.02.2019