Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł zamówienia: Usługa opracowania koncepcji scenariusza oraz wyprodukowania materiału programowego (spotu promocyjnego) przeznaczonego na potrzeby emisji przez nadawcę telewizyjnego na potrzeby  projektu pt."Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" przez Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny w Olsztynie (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00)

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz - opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Formularz oferty - załącznik nr 2

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - załącznik nr 3

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 4

Wykaz usług - załącznik nr 5

Wymogi i informacje   - załącznik nr 6

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty