Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa badawcza polegająca na badaniu makuchu lnianego na potrzeby projektu pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

Zaproszenie do złożenia oferty - 21.08.2019

Załącznik nr 1 – formularz opis przedmiotu zamówienia - 21.08.2019

Załącznik nr 2 – formularz oferty - 21.08.2019

Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - 21.08.2019

Załącznik nr 4 – zgoda na przetwarzanie danych - 21.08.2019

Załącznik nr 5 – porozumienie o zachowaniu poufności - 21.08.2019

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 30.09.2019