Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Tytuł:Zapewnienie dostawy i obsługi cateringowej w ramach projektu „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Zaproszenie do złożenia oferty - 23.01.2019

Formularz ofertowy - załącznik nr 1 - 23.01.2019

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 2 - 23.01.2019

Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 3 - 23.01.2019

Informacja z otwarcia ofert - 01.02.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty - 08.02.2019