Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 14.11.2019

Informacja z otwarcia ofert z uwzględnieniem omyłek pisarskich - 13.11.2019

Informacja z otwarcia ofert - 16.11.2019

Ogłoszenie o zamówienie - 24.10.2019

Formularz opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy dla cz. nr 1 - załącznik nr 1 - 24.10.2019

Formularz opis przedmiotu zamówienia  - formularz cenowy dla cz. nr 2 - załącznik nr 1 - 24.10.2019

Formularz oferty - załącznik nr 2 - 24.10.2019

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 - 24.10.2019

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 - 24.10.2019

Wykaz usług - załącznik nr 5 - 24.10.2019

Wykaz osób - załącznik nr 6 - 24.10.2019

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 7 - 24.10.2019