Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa badawcza polegająca na badaniu żywności na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup

Zaproszenie do złożenia oferty - 09.09.2019

Formularz opisu przedmiotu zamówienia cz.1. - załącznik nr 1 - 09.09.2019

Formularz opisu przedmiotu zamówienia cz.2. -załącznik nr 1 - 09.09.2019

Formularz oferty - załącznik nr 2 - 09.09.2019

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - załącznik nr 3 - 09.09.2019

Zgoda o przetwarzanie danych osobowych zwykłych - załącznik nr 4 - 09.09.2019

 Informacja z otwarcia ofert - 19.09.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.09.2019