Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu konsultacji ekspertów/technologów żywienia zwierząt w liczbie 90 godzin w obszarach: 1. Produkcji karmy dla zwierząt domowych (psów i kotów) – 5h. 2. Wyboru technologii i materiału opakowań do przechowywania długoterminowego karmy – 5h, 3.  Wyboru składników mieszczących się w nurcie karm holistycznych – 80h (razem z recepturą) na potrzeby  projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

Zaproszenie do złożenia oferty - 05.09.2019

Formularz opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 - 05.09.2019

Formularz oferty - załącznik nr 2 - 05.09.2019

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - załącznik nr 3 - 05.09.2019

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - załącznik nr 4 - 05.09.2019

Porozumienie o zachowaniu poufności - załącznik nr 5 - 05.09.2019

Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 6 - 05.09.2019

Informacja z otwarcia ofert - 16.09.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.09.2019