Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Zamawiający Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty cenowej w zapytaniu ofertowym pt. „Usługa wykonania oprogramowania  systemu zarządzania grywalizacjami (CMS) na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.

Zaproszenie do złożenia oferty - 28.06.2019

Załącznik nr 1 – Formularz opis przedmiotu zamówienia - 28.06.2019

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy - 28.06.2019

Załącznik nr 3 – Oświadczanie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym - 28.06.2019

Załącznik nr 4 – Istotne postanowienia umowy - 28.06.2019

Informacja z otwarcia ofert - 09.07.2019

Zawiadomienie o wyborze oferty - 15.07.2019