Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego od dnia 10.05.2022 r.  prowadzone są za pomocą Platformy przetargowej pod linkiem: zamowienia.olsztyn.eu

Pełna dokumentacja dotycząca prowadzonych postępowań znajduje się odpowiednio pod linkiem wskazanym powyżej. Dostęp dla Platformy dla Wykonawców jest bezpłatny.

2023

2023
Numer postępowaniaTytuł postępowaniaData
11/2023/TP/OPNT/SH Usługa polegająca na utworzeniu aplikacji przypominającej o nadchodzącej dacie ważności posiadanych produktów spożywczych 23.03.2023
9/2023/ZO/OPNT/SHUsługa opracowania/przeprowadzenia modyfikacji inkubatora do hodowli bakterii – powtórka. 22.03.2023
10/2023/TP/OPNT/SH

Usługa stworzenia modelu 3D układu - model konceptu wraz z przygotowaniem analizy MES do projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla przedsiębiorstwa typu startup

14.03.2023
7/2023/ZO/OPNT/SH

 

Usługa opracowania wykonania prototypu filtra przestrzennego ciecz-gaz-ciało stałe - powtórka w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla przedsiębiorstwa typu startu.

14.03.2023
8/2023/ZO/OPNT/SH

Usługa skonstruowania oraz wykonania prototypowych wersji kolektora powietrznego solarnego składającej się z absorbera oraz niezbędnych do prawidłowego działania podzespołów, wraz z wykonaniem całej instalacji przyłączeniowej oraz montażem jednego zestawu na budynku gospodarczo-garażowym - powtórka w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia  na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla przedsiębiorstwa typu startup

14.03.2023
9/2023/TP/OPNT/SH

Usługa opracowania prototypu aplikacji pełniącej rolę wirtualnego opiekuna/asystenta osoby w wieku senioralnym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

06.03.2023
8/2023/TP/OPNT/SH

Usługa stworzenia platformy webowej opracowanej w technologii no-code, która posiada rozwinięte funkcjonalności oraz gotowa jest do adaptacji kolejnych funkcjonalności i zmiany dotychczasowych wraz z rozwojem projektu a także podatna jest na integrację z zewnętrznymi API w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

06.03.2023
6/2023/ZO/OPNT/SH

Usługa polegająca na wyprodukowaniu oraz przeprowadzeniu badań partii testowej peletu karbonizatowo-agrarnego - powtórka nr 2 w ramach Programu Operacyjnego  Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup

03.03.2023
5/2023/ZO/OPNT/SH

Usługa polegająca na budowie i dostarczeniu prototypu platformy dla systemu Al4LUS umożliwiającego automatyczną detekcję wybranych chorób płuc przy użyciu głowicy USG, wspieranej algorytmem sztucznej inteligencji-powtórka w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

02.03.2023
7/2023/TP/OPNT/SHUsługa opracowania/przeprowadzenia modyfikacji inkubatora do hodowli bakterii w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.01.03.2023
6/2023/TP/OPNT/SH

Specjalistyczne usługi związane z opracowaniem produktu.

część I - Usługa opracowania i wykonania prototypu filtra przestrzennego ciecz-gaz-ciało stałe

część II - Usługa skonstruowania oraz wykonania dwóch prototypowych wersji kolektora powietrznego solarnego składające się z absorbera oraz niezbędnych do prawidłowego działania podzespołów wraz z wykonaniem całej instalacji przyłączeniowej oraz montażem jednego zestawu na budynku gospodarczo-garażowym

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

23.02.2023
5/2023/TP/OPNT/SH

Usługa programistyczna polegająca na przygotowaniu klikalnych makiet interfejsu użytkownika aplikacji przeglądarkowej, wraz z wdrożeniem głównych widoków dla każdego modułu i usług w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

23.02.2023
4/2023/ZO/OPNT/SH

Usługa polegająca na wyprodukowaniu oraz przeprowadzeniu badań partii testowej peletu karbonizatowo-argarnego - powtórka w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup

23.02.2023
3/2023/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na budowie pierwszej wersji  urządzenia filtrującego wodę  opartego o  technologię ultra - nano- filtracji wody z wykorzystaniem dializatorów medycznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.21.02.2023
4/2023/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na stworzeniu grafik naukowych oraz weryfikacji poprawności naukowej powstałych clipartów, które będą wykorzystywane w trakcie tworzenia MVP produktu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.21.02.2023
1/2023/TP/OPNT/SHSpecjalistyczne usługi związane z opracowaniem produktu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.15.02.2023
2/2023/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na budowie i dostarczeniu prototypu platformy dla systemu Al4LUS umożliwiającego automatyczną detekcję wybranych chorób płuc przy użyciu głowicy USG, wspieranej algorytmem sztucznej inteligencji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.15.02.2023
2/2023/ZO/OPNT/SHSpecjalistyczne usługi związane z opracowaniem produktu - zakup materiałów, produktów, usług. (Usługa polegająca na wyprodukowaniu oraz przeprowadzeniu badań partii testowej peletu karbonizatowo-agrarnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.14.02.2023
Ogłoszenie o szacowaniu wartości zamówień realizacji usługi pt. Wyprodukowanie oraz przeprowadzenie badań partii testowej pelletu karbonizatowo-agrarnego na potrzeby projektu pt. Startup Heroes  - platforma startowa dla nowych pomysłów09.02.2023
Plan postępowań na rok 202307.02.2023
1/2023/ZO/OPNTUsługa dostępu do internetu oraz usługa telekomunikacyjna w zakresie telefonii stacjonarnej10.01.2023

2022

Numer postępowaniaTytuł postępowaniaData
18/2022/TP/OPN-TKompleksowa dostawa gazu ziemnego22.12.2022
1/2022/UEPN/OPNTDostawa gazu24.10.2022
17/2022/TP/OPNTUsługa ochrony obiektów24.10.2022
16/2022/TP/OPNT

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50 kw na gruncie w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym z możliwością rozbudowy

07.10.2022
15/2022/ZO/OPNT/SHPrzeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-28) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.22.09.2022
15/2022/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na tworzeniu baz danych geoprzestrzennych - powtórka w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-28) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup28.07.2022
12/2022/ZO/OPNT/SHModeracja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie20.07.2022
10/2022/ZO/OPNT/SHUsługa dostawy i opracowania teczek portfolio wraz z opracowaniem strony tytułowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.18.07.2022
Szacowanie wartości zamówienia usługi pt. Moderacja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/00-18) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.06.07.2022
11/2022/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na stworzeniu projektu UX/UI aplikacji mobilnej do sterowania inteligentnym systemem ogrzewania budynku-powtórka w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.17.06.2022
14/2022/TP/OPNT/SHUsługi developerskie obejmujące wykonanie MVP aplikacji Doll, prototypu UX/UI oraz landing page w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup14.06.2022
8/2022/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu prototypu i dostawie urządzenia HYDRON - powtórka w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.14.06.2022
9/2022/ZO/OPNT/SHUsługa wyprodukowania partii próbnej mas do ciast - powtórka w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.14.06.2022
7/2022/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na przeprowadzeniu badań wykonanego prototypu termostatu obsługujących folie grzewcze na podczerwień - powtórka. w ramcg "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.13.06.2020
13/2022/TP/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na przygotowaniu pierwszej wersji platformy webowej z wykorzystaniem technologii CMS w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.08.06.2022
4/2022/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na stworzeniu baz danych geoprzestrzennych w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.07.06.2022
5/2020/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na przeprowadzeniu badań wykonanego prototypu termostatu obsługujących folie grzewcze na podczerwień w ramach "programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.02.06.2022
5/2022/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na stworzeniu projektu UX/UI aplikacji mobilnej sterowania inteligentnym systemem ogrzewania budynku w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-202 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.02.06.2022
Szacowanie usługi pn. Usługa dostawy i opracowania teczek portfolio wraz z opracowaniem strony tytułowej" w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.01.06.2022
10/2022/TP/OPNT/SHUsługa stworzenia zbioru co najmniej 1000 próbek kodów źródłowych programów napisanych w języku Python w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.30.05.2022
12/2022/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na przygotowaniu otwartego rozwiązania (framework) do budowy systemu Virtual Production (...) w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 (nr umowy POPW.01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.30.05.2022
6/2022/ZO/OPNT/SH

Usługa optymalizacji warunków hodowli oraz sprawdzenie przeżywalności komórek drożdżowych po mrożeniu. Zaprojektowanie procesu liofilizacji biomasy drożdżowej. w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

 

26.05.2022
11/2022/TP/OPNT/SHUsługa wyprodukowania partii próbnej mas do ciast w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 (nr umowy POPW.01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowy w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.24.05.2022
8/2022/TP/OPNT/SHUsługa opracowania prototypu i dostawa urządzenia Hydron w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia" na lata 2014-2020 (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.24.05.2022
9/2022/TP/OPNT/SHUsługa opracowania strategii SEO w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" 9nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.19.05.2022
1/2022/TP/OPNT/SHUsługa wykonania makiet interfejsów oraz prototypu interfejsu użytkownika GUI serwisu internetowego zawierające wizualizację dynamicznych obiektów na mapie oraz danych w postaci wykresów, wykorzystujący statyczne dane wygenerowane przez urządzenia pomiarowe w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.19.05.2022
6/2022/TP/OPNT/SHUsługa opracowanie dokumentacji 3D i 2D oraz BOM ula pszczelego oraz wykonania obudowy w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy POPW 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.18.05.2022
3/2022/TP/OPNT/SHUsługa prac badawczo rozwojowych w zakresie nowo tworzonej technologii schładzania dzięki wykorzystaniu dwutlenku węgla wraz z wykonaniem prototypu pojemnika na napoje pozwalającego na schłodzenie cieczy umieszczonej w tym pojemniku lub napoju umieszczonego w oddzielnym pojemniku (np. puszcze) w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy POPW. 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.18.05.2022
7/2022/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na zaprojektowaniu i przygotowaniu kompletnego, interaktywnego prototypu (Mock-up) w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy POPW. 01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.18.05.2022
2/2022/TP/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na adaptacji skryptów Wordpress e celu uzyskania określonych funkcjonalności oraz uruchomienie frontu aplikacji w technologii PWA w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 (nr umowy: POPW.01.01.01-28.0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu sytartup.
11.05.2022
3/2022/ZO/OPNT/SHUsługa hotelowa na potrzeby realizacji wydarzeń projektowych03.02.2022
2/2022/ZO/OPNT/SHUsługa cateringowa i hotelowa18.01.2022 r.
1/2022/ZO/OPNT/SHPrzeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych13.01.2022 r.

2021

Numer postępowaniaTytuł postępowaniaData
56/2021/ZO/OPNT/SIDostawa sprzętu komputerowego - powtórka20.12.2021
53/2021/ZO/OPNT/SIDostawa sprzętu komputerowego

07.12.2021

Szacowanie wartości zamówienia na usługę wykonania gadgetów promocyjnych dla Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego16.11.2021
29/2021/TP/OPNT/SHUsługa opracowania i emisji spotów promocyjnych, opracowania i wykonania materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej.21.10.2021
45/2021/ZO/OPNTUsługa telekomunikacyjna19.10.2021
28/2021/TP/OPNTOchrona fizyczna obiektów OPN-T wraz z monitorowaniem systemów ochrony elektronicznej06.10.2021
Szacowanie wartości Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych oraz informacyjnych dotyczących Platform startowych i rozwoju idei startupu oraz przeprowadzenie kampanii promocyjnej.06.10.2021
27/2021/TP/OPNT/SHUsługa stworzenia panelu użytkownika oraz aplikacji web umożliwiającej komunikację z zewnętrznym urządzeniem IoT przy wykorzystaniu pasma NCFHF z szyfrowaniem 32 bit04.10.2021
42/2021/ZO/OPNT/SHModeracja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startup'ów01.10.2021
Szacowanie wartości usługi opracowania scenariusza oraz wyprodukowania materiałów programowych (spotów promocyjnych) oraz realizacja emisji przez nadawców telewizyjnych. 30.09.2021
41/2021/ZO/OPNT/SHUsługa opracowania, wykonania i dostawy teczek portfolio wraz z opracowaniem strony tytułowej indywidualnie dla każdego Startup'u23.09.2021
26/2021/TP/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na wykonaniu wybranych funkcjonalności aplikacji mobilnej z wykorzystaniem technologii AR służącej do nauki programowania dzieci w wieku 6-10 lat na system Android oraz przygotowanie i stworzenie explainer video01.09.2021
Szacowanie wartości usługi wraz z dostawą teczek portfolio z opracowaniem strony tytułowej na potrzeby projektu Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów.30.08.2021
24/2021/TP/OPNT/SH

Usługa zaprojektowania, zbudowania, poprawnego skonfigurowanie środowiska testowego opartego na Raspberry Pi Cluster oraz przeprowadzenie testów na wybranych urządzeniach IoT z wykorzystaniem budowanego MVP

27.08.2021
25/2021/TP/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na wykonaniu projektu architektury i implementacji rozwiązania pośredniczącego dla docelowego web serwisu wykonanego w technologii .NET opartego na protokole REST - powtórka25.08.2021

Ogłoszenie Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów"

23.08.2021
37/2021/ZO/OPNT/SHUsługa prac badawczych w zakresie technologii żywności oraz identyfikacji wizualnej marki (brandbook/piktogramy) oraz etykiet napojów20.08.2021
17/2021/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na zaprojektowaniu, wyprodukowaniu prototypu obudowy urządzenia, elektroniki sterującej oraz stworzenie oprogramowania wewnętrznego17.08.2021
22/2021/TP/OPNT/SHUsługa opracowania i stworzenia MVP - bazowej strony internetowej jako podstawowej formy innowacyjnej platformy informatycznej GREENOO12.08.2021
18/2021/TP/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na wykonaniu projektu architektury i implementacji rozwiązania pośredniczącego dla docelowego web serwisu wykonanego w technologii .NET opartego na protokole REST11.08.2021
38/2021/ZO/OPNT/SHUsługa opracowania koncepcyjnego projektu pływającego domku10.08.2021
39/2021/ZO/OPNT/SHUsługa obliczeń wytrzymałościowych i optymalizacji konstrukcji stalowej - powtórka05.08.2021
21/2021/TP/OPNTRoboty instalacyjne elektryczne29.07.2021
23/2021/TP/OPNTKompleksowa dostawa gazu ziemnego29.07.2021
20/2021/TP/OPNT/SHUsługa modelowania i druku 3D elementów unoszących się na wodzie26.07.2021
19/2021/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na przygotowaniu prototypu rozwiązania zbierającego wynik z sygnału mikrofalowego26.07.2021
16/2021/TP/OPNT/SHUsługa opracowania makiet interfejsów oraz prototypu interfejsu użytkownika (GUI) dla systemu Port Mapper 26.07.2021
36/2021/ZO/OPNT/SHUsługa obliczeń wytrzymałościowych i optymalizacji konstrukcji stalowej23.07.2021
15/2021/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu prototypu urządzenia mierzącego w sposób ciągły skuteczną wartość poboru mocy czynnej ekspresu oraz wysyłającego zmierzone wartości przez sieć LTE do serwera21.07.2021
14/2021/TP/OPNT/SHUsługa zaprojektowania i zrealizowania pierwszej wersji platformy, która ma na celu bezpieczne i intuicyjne sprawdzenie podstawowych funkcjonalności algorytmu dla kursów do nauki online 21.07.2021
13/2021/TP/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na przygotowaniu architektury systemu internetowej Platformy Producent-Projektant20.07.2021 r.
Usługa opracowania projektu produktu/usługi (prototyp) wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników (weryfikacja założeń prototypu/udoskonalenie) na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko - mazurskiego z zakresu wykonania funkcjonalnej karmy dla psów z dodatkiem CBD.24.06.2021
34/2021/ZO/OPNT/SHUsługa cateringowa i hotelowa - powtórka22.06.2021
Szacowanie wartości usługi opracowania produktu/usługi (prototyp) wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu wykonania  funkcjonalnej  karmy dla psów z dodatkiem CBD. 21.06.2021
33/2021/ZO/OPNT/SHUsługa cateringowa i hotelowa 14.06.2021
Usługa wykonania funkcjonalnej karmy dla psów z dodatkiem CBD. 07.06.2021
Szacowanie wartości zamówienia z zakresu wykonania  funkcjonalnej  karmy dla psów z dodatkiem CBD. 27.05.2021
32/2021/ZO/OPNT/SIUsługa przeprowadzenia wydarzeń pn. "Mentoring grupowy" oraz "Mentoring ze start-upami"26.05.2021
Szacowanie usługi  przeprowadzenia  wydarzeń pn. „Mentoring grupowy” oraz „Mentoring ze start-upami”.23.04.2021
31/2021/ZO/OPNT/SIUsługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych - powtórka19.04.2021
Usługa opracowania programistycznego platformy internetowej do zarządzania gospodarstwem rolnym.09.04.2021
30/2021/ZO/OPNT.SIUsługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych. 09.04.2021
29/2021/ZO/OPNT/SHUsługa wykonania adaptacji projektu 3D baterii jądrowych do implementacji radioźródeł typu kapsułowego - powtórka08.04.2021
Szacowanie usługi opracowania programistycznego platformy internetowej do zarządzania gospodarstwem rolnym.30.03.2021
11/2021/TP/OPNT/SIUsługa wykonania prototypu aplikacji wspomagającej dobór stylizacji na podstawie posiadanej garderoby.29.03.2021
Usługa wykonania dokumentacji projektowej modułowego fundamentu pływającego z betonu oraz prototypu 1-dnego modułu fundamentowego  2,5/3 m.29.03.2021
Usługa opracowania projektu konstrukcji Barki Turystycznej wraz z wizualizacją 3D i dokumentacją wykonawczą.29.03.2021
Szacowanie wartości usługi zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych29.03.2021
12/2021/TP/OPNT/SHUsługa wykonania adaptacji projektu 3D baterii jądrowych do implementacji radioźródeł typu kapsułowego25.03.2021
24/2021/ZO/OPNT/SHPrzeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjnych projektu pt. "Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów"22.03.2021
Szacowanie usługi wykonania prototypu aplikacji wspomagającej dobór stylizacji na podstawie posiadanej garderoby22.03.2021
Szacowanie wartości usługi wykonania dokumentacji projektowej modułowego fundamentu pływającego z betonu oraz prototypu 1-dnego modułu fundamentowego 2,5/3m19.03.2021
Szacowanie wartości opracowania projektu konstrukcji barki turystycznej wraz z wizualizacją 3D i dokumentacją wykonawczą.19.03.2021
Szacowanie wykonania dokumentacji projektowej modułowego fundamentu pływającego z betonu oraz prototypu 1-nego moduły fundamentowego 2,5/3m - powtórka16.03.2021
Usługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych na rzecz 6 MŚP16.03.2021
Szacowanie usługi wykonania prototypu aplikacji wspomagającej dobór stylizacji na podstawie posiadanej garderoby11.03.2021
22/2021/OPNT/SIUsługa opracowania projektu stacji, jej specyfikacji technicznej oraz opracowanie techniczne innowacyjnego spryskiwacza wraz z budową prototypu bezdotykowej stacji dezynfekującej - powtórka09.03.2021
21/2021/OPNT/SIUsługa zaprojektowania prototypu jednego przewodu gazowego o długości 100 m i średnicy 6 mm wraz z jego przetestowaniem oraz przeprowadzeniem badań - powtórka09.03.2021
Szacowanie opracowania projektu konstrukcji Barki Turystycznej wraz z wizualizacją 3D i dokumentacją wykonawczą.08.03.2021
Usługa doradztwa księgowego na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego biorących udział w projekcie pn. "Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR"04.03.2021
20/2021/ZO/OPNT/SHUsługa wykonania analizy symulacyjnej rozkładów pól elektrycznych wewnątrz dostarczonych założeń (modeli 3D) baterii jądrowych - powtórka04.03.2021
Usługa wykonania funkcjonalnej karmy dla psów z dodatkiem CBD na potrzeby projektu pt. „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” 03.03.2021
19/2021/ZO/OPNT/SIUsługa badań dla typoszeregu produktów IoT wyposażonych w interfejs komunikacyjny DALI /1-10V, certyfikowany modem komunikacyjny LTE-M, sensory, certyfikowany przetwornik zasilania AC/DC- powtórka
03.03.2021
18/2021/ZO/OPNT/SIUsługa opracowania projektu stacji, jej specyfikacji technicznej oraz opracowanie techniczne innowacyjnego spryskiwacza wraz z budową prototypu bezdotykowej stacji dezynfekującej - powtórka02.03.2021
17/2021/ZO/OPNT/SIUsługa zaprojektowania prototypu jednego przewodu gazowego o długości 100 m i średnicy 6 mm wraz z jego przetestowaniem oraz przeprowadzeniem badań - powtórka02.03.2021
16/2021/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu projektu wraz z wizualizacją 3D, dokumentacją oraz opracowaniem w pełni funkcjonalnego prototypu urządzenia przeznaczonego do montażu wewnątrz płyty meblowej i obsługującego standardy QI oraz Near Field Comunication - powtórka22.02.2021
10/2021/TP/OPNT/SIUsługa badań dla typoszeregu produktów IoT wyposażonych w interfejs komunikacyjny DALI/1-10V, certyfikowany modem komunikacyjny LTE-M, sensory, certyfikowany przetwornik zasilania AC/DC22.02.2021
7/2021/TP/OPNT/SHUsługa stworzenia aplikacji web zintegrowanej z silnikiem Argumented Reality oraz wykonanie kompleksowego projektu panelu użytkownika22.02.2021
14/2021/ZO/OPNT/SIUsługi doradztwa księgowego na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego pozyskanego w naborze uzupełniającym w wymiarze 10 h.22.02.2021
13/2021/ZO/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na przygotowaniu klikalnego prototypu platformy webowej i aplikacji mobilnej w postaci 30 mockupów/interaktywnych makiet - powtórka19.02.2021
12/2021/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu prototypu opaski medycznej wraz z sensorami oraz oprogramowaniem do gromadzenia i przetwarzania danych - powtórka18.02.2021
11/2021/ZO/OPNT/SHModeracja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów.17.02.2021
10/2021/ZO/OPNT/SIUsługa polegająca na wykonaniu prototypu w postaci autorskiej platformy internetowej (portalu) umożliwiającej zakup dostępu do płatnych i bezpłatnych (opcjonalnie) wideo wprowadzanych przez admina, moderatora, trenerów..17.02.2021
Świadczenie usługi doradztwa księgowego na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego biorących udział w projekcie pt. Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR".17.02.2021
9/2021/TP/OPNT/SIUsługa opracowania projektu stacji, jej specyfikacji technicznej oraz opracowanie techniczne innowacyjnego spryskiwacza wraz z budową prototypu bezdotykowej stacji dezynfekującej.16.02.2021
8/2021/TP/OPNT/SIUsługa zaprojektowania prototypu jednego przewodu gazowego o długości 100 m i średnicy 6 mm wraz z jego przetestowaniem oraz przeprowadzeniem badań.16.02.2021
9/2021/ZO/OPNT/SIUsługa polegająca na przygotowaniu prototypu landing page'a i przeprowadzenia badań zainteresowania leczeniem w Polsce wśród pacjentów z Wielkiej Brytanii - powtórka 16.02.2021
4/2021/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu architektury IT.15.02.2021
8/2021/ZO/OPNT/SIUsługa opracowania prototypu procesu wytwarzania pelletu wraz z wytworzeniem partii próbnej oraz przeprowadzeniem badań parametrów energetycznych pelletu15.02.2021
6/2021/TP/OPNT/SHUsługa opracowania aplikacji webowej będącej symulatorem procesu wykazującym zyski z zagospodarowania wody odpadowej11.02.2021 r.
5/2021/TP/OPNT/SHUsługa wykonania dokumentacji 3D oraz wykonania analizy symulacyjnej rozkładów pól elektrycznych wewnątrz modelu baterii jądrowej11.02.2021 r.
7/2021/ZO/OPNT/SHUsługa opracowania, wykonania i dostawy teczek portfolio wraz z opracowaniem strony tytułowej indywidualnie dla każdego Startup'u (łącznie 22 Startup'y)11.02.2021 r.
3/2021/TP/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na przygotowaniu klikalnego prototypu platformy webowej i aplikacji mobilnej w postaci 30 mockup'ów/interaktywnych makiet.10.02.2021
1/2021/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu projektu wraz z wizualizacją 3D, dokumentacją oraz opracowaniem w pełni funkcjonalnego prototypu urządzenia przeznaczonego do montażu wewnątrz płyty meblowej i obsługującego standardy Qi oraz Near Field Comunication.09.02.2021
Usługa wykonania funkcjonalnej  karmy dla psów z dodatkiem CBD na potrzeby projektu pn. Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator09.02.2021
6/2021/ZO/OPNT/SHUsługa opracowania koncepcji scenariusza oraz wyprodukowanie materiału programowego (spotu promocyjnego) przeznaczonego na potrzeby emisji przez nadawcę telewizyjnego.09.02.2021
2/2021/TP/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu prototypu opaski medycznej wraz z sensorami oraz oprogramowaniem do gromadzenia danych i przetwarzania danych.04.02.2021
Szacowanie wartości usługi wykonania funkcjonalnej karmy dla psów z dodatkiem CBD.02.02.2021
Szacowanie wartości zamówienia usługi pt. Moderacja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów 28.01.2021
1/2021/ZO/OPNT/SIUsługa polegająca na stworzeniu aplikacji webowej w postaci narzędzia obliczeniowego mierząca poziom emisyjności gazów cieplarnianych indywidualnego gospodarstwa rolnego - powtórka26.01.2021
5/2021/ZO/OPNT/SIUsługa polegająca na realizacji prototypu nagrania interaktywnej symulacji szkoleniowej w 360i/lub 180 stopniach oraz stworzenie analogicznego środowiska wirtualnej rzeczywistości (VR)  - powtórka26.01.2021
4/2021/ZO/OPNT/SIUsługa opracowania i realizacji prototypu aplikacji "GoKinga" oraz prototypu strony internetowej - powtórka25.01.2021
Szacowanie wartości usługi wykonania funkcjonalnej karmy dla psów z dodatkiem CBD25.01.2021
3/2021/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na wykonaniu manualnej inspekcji farm fotowoltaicznych - powtórka25.01.2021
2/2021/ZO/OPNT/SH Usługi programistyczne w zakresie tworzenia interaktywnego mockup UI, służący jako demonstracja w czasie rzeczywistym możliwości tworzonej platformy OncoCDx - powtórka 22.01.2021
Szacowanie usługi projektu stacji, jej specyfikacji technicznej oraz opracowanie techniczne innowacyjnego spryskiwacza wraz z budową prototypu bezdotykowej stacji dezynfekującej.20.01.2021
Szacowanie usługi zaprojektowania, wykonania i montażu, prototypu modułowego fundamentu pływającego z betonu.19.01.2021
Szacowanie usługi opracowania prototypu procesu wytwarzania pelletu wraz z wytworzeniem partii próbnej oraz przeprowadzeniem badań parametrów energetycznych pelletu.13.01.2021
Szacowanie usługi opracowania koncepcji scenariusza oraz wyprodukowanie materiału programowego (spotu promocyjnego) przeznaczonego na potrzeby emisji przez nadawcę telewizyjnego na potrzeby projektu pn. Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów.12.01.2021
Szacowanie usługi wraz z dostawą teczek portfolio z opracowanie strony tytułowej na potrzeby projektu Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów.12.01.2021
 W celu zbadania oferty rynkowej oraz ustalenia wartości zamówienia Gmina Biskupiec zwraca się z prośbą o informację dotyczącą szacunkowych kosztów realizacji zamówienia usługi opracowania projektu produktu/usługi (prototyp) wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników (weryfikacja założeń prototypu/udoskonalenie) na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu  - Zaprojektowanie, wykonanie i montaż prototypu modułowego fundamentu pływającego z betonu.11.01.2021
Szacowanie kosztów  usługi realizacji zaprojektowania prototypu jednego przewodu gazowego o długości 100 m i średnicy 6 mm wraz z jego przetestowaniem oraz przeprowadzeniem badań.08.01.2021

 

 

2020

Numer postępowaniaTytuł postępowaniaData
Usługa opracowania projektu produktu/usługi (prototyp) wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników (weryfikacja założeń prototypu/udoskonalenie) na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu - opracowanie/wykonanie prototypu - projektu torby/plecaka ze skóry licowej dla mam - wielofunkcyjnej, z możliwością przekształcenia, z mocowaniem do poręczy wózka31.12.2020
Usługa opracowania projektu produktu/usługi (prototyp) wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników (weryfikacja założeń prototypu/udoskonalenie) na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu wykonania platformy internetowej łączącej mentorów i coachów z klientami - indywidualnymi, jak i instytucjonalnymi: stworzenie schematu działania platformy, opracowanie koncepcji wszystkich funkcjonalności, przygotowanie projektu graficznego, zaprogramowanie platformy31.12.2020
114/2020/PN/OPNT/SHUsługi programistyczne w zakresie tworzenia interaktywnego mockup UI, służący jako demonstracja w czasie rzeczywistym możliwości tworzonej platformy OncoCDx31.12.2020
113/2020/PN/OPNT/SHUsługa polegająca na wykonaniu projektu oraz prototypu silnika cieplnego do pompowania cieczy w układach zamkniętych31.12.2020
Usługa opracowania projektu produktu/usługi (prototyp) wraz z przeprowadzeniem wstępnych badań użytkowników (weryfikacja założeń prototypu/udoskonalenie) na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego z zakresu wykonania pokazowej konstrukcji szkieletowej domu o powierzchni zabudowy do 35 m2. 30.12.2020
112/2020/PN/OPNT/SHUsługa polegająca na wykonaniu projektu oraz prototypu pokrycia dachowego wraz ze zintegrowanym ogniwem fotowoltaicznym30.12.2020
111/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na realizacji prototypu nagrania interaktywnej symulacji szkoleniowej w 360 i/lub 180 stopniach oraz stworzenie analogicznego środowiska wirtualnej rzeczywistości (VR)30.12.2020
110/2020/ZO/OPNT/SIUsługi opracowania prototypu procesu wytwarzania pelletu ze słomy konopnej wraz z wytworzeniem partii próbnej oraz przeprowadzeniem badań parametrów energetycznych pelletu30.12.2020
103/2020/PN/OPNT/SHUsługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu elementu składowego systemu inteligentnej uprawy do hodowli roślin i grzybów29.12.2020
109/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na przygotowaniu prototypu landing page'a i przeprowadzenia badań zainteresowania leczeniem w Polsce wśród pacjentów z Wielkiej Brytanii 28.12.2020
105/2020/PN/OPNT/SIUsługa zaprojektowania i stworzenia prototypu oprogramowania informatycznego pozwalającego na zakup i zapis danych pogodowych przez użytkownika do pliku i wygenerowania kodu widgetu (html+js) prezentującego dane pogody28.12.2020
94/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na wykonaniu prototypu w postaci szablonu platformy umożliwiającej zakup dostępu do płatnych i bezpłatnych (opcjonalnie) wideo wprowadzanych przez admina, moderatorów i trenerów28.12.2020
108/2020/PN/OPNT/SIUsługa wykonania prototypu urządzenia "DrumSpider" do wizualizacji nut (MIDI) na perkusji - powtórka23.12.2020
107/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na stworzeniu projektu (prototypu) przenośnego urządzenia służącego do szybkiego kodowania tagów NFC 13,56 Mhz wraz z oprogramowaniem na platformę Windows oraz z opakowaniem transportowym-powtórka. 22.12.2020
106/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na wykonaniu prototypu platformy internetowej wspierającej proces diagnozy i leczenia metodami medycyny chińskiej - powtórka22.12.2020
Szacowanie wartości usługi typoszeregu produktów IoT wyposażonych w interfejs komunikacyjny DALI/1-10V, certyfikowany modem komunikacyjny LTR-M, sensory, certyfikowany przetwornik zasilania AC/DC21.12.2020
104/2020/PN/OPNT/SIUsługa opracowania i realizacji prototypu aplikacji "GoKinga" oraz prototypu strony internetowej21.12.2020
102/2020/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na wykonaniu manualnej inspekcji form fotowoltaicznych   21.12.2020
101/2020/PN/OPNT/SHUsługa polegająca na stworzeniu aplikacji webowej w postaci narzędzia obliczeniowego mierząca poziom emisyjności gazów cieplarnianych indywidualnego gospodarstwa rolnego.17.12.2020
100/2020/PN/OPNT/SHUsługa opracowania aplikacji na urządzenia mobilne "Motologg", wraz z integracją z przestrzenią bazodanową/plikową w chmurze obliczeniowej.17.12.2020
89/2020/ZO/OPNT/SIUsługa opracowania receptur produktów kosmetycznych oraz przeprowadzenie badań.15.12.2020
88/2020/PN/OPNT/SIUsługa wykonania prototypu urządzenie "DrumSpider" do wizualizacji nut (MIDI) na perkusji.11.12.2020
98/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na opracowaniu prototypu projektu i wykonania stanowiska do ręcznej produkcji produktów testowych - słomek actistraw spełniających wymogi HACCP - powtórka09.12.2020
Szacowanie usługi realizacji prototypu nagrania interaktywnej symulacji szkoleniowej w 360 i/lub 180 stopniach oraz stworzenie analogicznego środowiska wirtualnej rzeczywistości VR. Symulacje mają nawiązywać do tematyki pierwszej pomocy i/lub ratownictwa i/lub BHP.07.12.2020
Szacowanie usługi badań dla typoszeregu produktów IoT wyposażonych w interfejs komunikacyjny DALI/1-10V, certyfikowany modem komunikacyjny LTE-M, sensory, certyfikowany przetwornik zasilania AC/DC.04.12.2020
86/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na stworzeniu projektu (prototypu) przenośnego urządzenia służącego do szybkiego kodowania tagów NFC 13,56 Mhz wraz z oprogramowaniem na platformę Windows oraz z opakowaniem transportowym.04.12.2020
85/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na wykonaniu prototypu platformy internetowej wspierającej proces diagnozy i leczenia metodami medycyny chińskiej.04.12.2020
Szacowanie usługi opracowania prototypu - projektu torby/plecaka ze skóry licowej dla mam - wielofunkcyjnej, z możliwością przekształcenia, z mocowaniem do poręczy wózka.03.12.2020
Szacowanie usługi opracowania i realizacji prototypu aplikacji "GoKInga" oraz prototypu strony internetowej.01.12.2020
Szacowanie wykonania pokazowej konstrukcji szkieletowej domu o powierzchni zabudowy do 35 m2.01.12.2020
Szacowanie usługi wykonania platformy internetowej łączącej mentorów i coachów z klientami - indywidualnymi jak i instytucjonalnymi, stworzenie schematu działania platformy, opracowanie koncepcji wszystkich funkcjonalności, przygotowanie projektu graficznego, zaprogramowanie platformy.30.11.2020
Szacowanie wartości usługi wykonania prototypu urządzenia "DrumSpider" do wizualizacji nut (MIDI) na perkusji.30.11.2020
Szacowanie usługi przygotowania prototypu landing page''a i przeprowadzenia badań zainteresowania leczeniem w Polsce wśród pacjentów z Wielkiej Brytanii. 27.11.2020
87/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na opracowaniu prototypu projektu i wykonania stanowiska do ręcznej produkcji produktów testowych - słomek actistraw spełniających wymogi HACCP.25.11.2020
Szacowanie usługi zaprojektowania i stworzenia prototypu oprogramowania informatycznego pozwalającego na zakup i zapis danych pogodowych przez użytkownika do pliku i wygenerowania kodu widgetu (hyml+is) prezentującego dane pogody. 25.11.2020
Szacowanie usługi opracowania prototypu procesu wytwarzania palletu ze słomy konopnej wraz z wytworzeniem partii próbnej oraz przeprowadzeniem badań parametrów energetycznych pelletu. 24.11.2020
Szacowanie usługi doradczej polegającej na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.24.11.2020
Szacowanie usługi doradczej polegającej na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 2 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego. 23.11.2020

83/2020/PN/OPNT/SI

Specjalistyczna usługa doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej.18.11.2020
Szacowanie usługi wykonania prototypu urządzenia "DrumSpider" do wizualizacji nut (MIDI) na perkusji18.11.2020
Szacowanie usługi opracowania prototypu procesu wytwarzania palletu ze słomy konopnej wraz z wytworzeniem partii próbnej oraz przeprowadzeniem badań parametrów energetycznych pelletu.17.11.2020
Szacowanie usługi opracowania prototypu projektu i wykonania stanowiska do ręcznej produkcji produktów testowych - słomek actistrow spełniających wymogi HACCAP.16.11.2020
82/2020/ZO/OPNT/SIUsługa polegająca na przeprowadzeniu 2 dniowego szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 03.11.2020
81/2020/ZO/OPNT/SIUsługa polegająca na przeprowadzeniu wydarzenia z zakresu mentoringu grupowego dla MŚP03.11.2020
Szacowanie usługi opracowania receptur produktów kosmetycznych oraz przeprowadzenia badań.03.11.2020
Szacowanie usługi wykonania prototypu platformy internetowej wspierającej proces diagnozy i leczenia metodami medycyny chińskiej.03.11.2020
Szacowanie usługi nagrania symulacji szkoleniowej w 360 stopniach oraz stworzenie środowiska VR do nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej zawierające elementy interakcji oraz bieżącej aktualizacji.30.10.2020
Szacowanie usługi stworzenie projektu (prototypu) przenośnego urządzenia służącego do szybkiego kodowania tagów NFC 13,56 Mhz wraz z oprogramowaniem na platformę  Windows oraz z opakowanie, transportowym.30.10.2020
Szacowanie specjalistycznej usługi w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej dla 12 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.29.10.2020
Szacowanie usługi w zakresie stworzenia prototypu w postaci szablonu platformy umożliwiającej zakup dostępu do płatnych i bezpłatnych (opcjonalnie) wideo wprowadzanych przez admina, moderatora i trenerów.29.10.2020
77/2020/US/OPNTUsługa ochrony fizycznej27.10.2020
Szacowanie wartości usługi przeprowadzenia wydarzenia pn. "Mentoring grupowy" oraz "Mentoring ze start-upami"27.10.2020
78/2020/PN/OPNT/SIUsługa doradztwa księgowego na rzecz MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego20.10.2020
Szacowanie usługi przeprowadzenia 2 - dniowego szkolenia z zakresy zarządzania zasobami ludzkimi w ramach projektu "Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator"20.10.2020
79/2020/ZO/OPNT/SIUsługa prawna polegająca na doradztwie w obszarze konstruowania  umów handlowych, doradztwa w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa autorskiego, zarządzania własnością intelektualną w MSP - sposoby zabezpieczania własności intelektualnej w MŚP dla 11 MŚP19.10.2020
Szacowanie kosztów realizacji zamówienia usługi doradztwa księgowego i podatkowego na rzecz 7 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.14.10.2020
Szacowanie wartości zamówienia realizacji usługi doradztwa prawnego rzecz 11 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.14.10.2020
Szacowanie wartości zamówienia realizacji usługi doradztwa prawnego rzecz 12 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.12.10.2020
Szacowanie wartości usługi polegającej na realizacji zamówienie usługi doradztwa księgowego i podatkowego na rzecz 18 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego05.10.2020
76/2020/ZO/OPNT/SIUsługa zaprojektowania i wykonania materiałów promocyjnych29.09.2020
75/2020/ZO/OPNT/SIUsługa doradztwa w zakresie opracowania Indywidualnego Programu Rozwoju21.09.2020

Szacowanie wartości zamówienia realizacji usługi doradczej polegającej na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 14 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

17.09.2020
Szacowanie wartości usługi świadczenia pomocy prawnej dla Administracji Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 r.07.09.2020
72/2020/ZO/OPNT/SHPrzeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych20.08.2020
Ogłoszenie o szacowaniu wartości zamówienia realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu seminarium pn. Jak skutecznie sprzedać swój pomysł inwestorowi. 12.08.2020
Ogłoszenie o szacowaniu na przeprowadzenie jednodniowego seminarium nt. Przygotowania modelu biznesowego 12.08.2020
Ogłoszenie o szacowaniu wartości zamówienia realizacji usługi polegającej na przeprowadzeniu seminarium pn. Prowadzenie spółki z o.o. 12.08.2020
71/2020/ZO/OPNT/2020Usługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu obudowy zbiornika oraz wykonanie zbiornika. 12.08.2020

Ogłoszenie Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów.

10.08.2020
Ogłoszenie Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów"07.08.2020
69/2020/PN/OPNT/2020Usługa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu obudowy zbiornika oraz wykonanie zbiornika 15.07.2020
68/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na stworzeniu systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów - powtórka06.07.2020
67/2020/ZO/OPNT/2020Usługa opracowania receptury czekolad – powtórka (pierwotnie: Usługa opracowania receptury czekolad, wykonania  etykiet samoprzylepnych oraz zaprojektowania i wykonania opakowań zbiorczych typu SRP na produkty spożywcze) 03.07.2020
65/2020/ZO/OPNT/SIUsługa opracowania receptury czekolad, wykonania etykiet samoprzylepnych oraz zaprojektowania i wykonania opakowań typu SRP na produkty spożywcze
23.06.2020
66/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na zaprojektowaniu i produkcji boksów rowerowych - powtórka23.06.2020
Szacowanie usługi związanej z promocją na rzecz 1 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego23.06.2020
64/2020/PN/OPNT/SIUsługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu wykładu z zakresu budowania modelu biznesowego22.06.2020
Szacowanie wartości zamówienia - Usługi związane z promocją na 12 MSP na potrzeby projektu "Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator" 18.06.2020
48/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na utworzenia i testowania aplikacji mobilnej oraz webowego systemu zarządzania treścią do rozmieszczenia trójwymiarowych mebli w rzeczywistości rozszerzonej18.06.2020
52/2020/PN/OPNT/SIUsługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego - powtórka15.06.2020
51/2020/PN/OPNT/SISpecjalistyczna usługa doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej.10.06.2020
47/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na stworzeniu systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów09.06.2020
49/2020/ZO/OPNT/SIUsługa prawna polegająca na doradztwie w obszarze konstruowania umów handlowych, doradztwa w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa autorskiego, zarządzania własnością intelektualną w MŚP - sposoby zabezpieczenia własności intelektualnej MŚP.04.06.2020
10/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na zaprojektowaniu i produkcji boksów rowerowych:02.06.2020
11/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na zaprojektowaniu zintegrowanego przewodu elektryczno-gazowego27.05.2020
43/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na dostosowaniu systemu informatycznego obsługującego proces budżetu obywatelskiego w jednostkach samorządu terytorialnego15.05.2020
42/2020/PN/OPNT/SIUsługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego15.05.2020
34/2020/PN/OPNT/SHUsługa opracowania i wykonania materiałów promocyjno-informacyjnych 14.05.2020
39/2020/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na doradztwie w obszarze uzyskania ochrony praw własności przemysłowej dla 10 startupów13.05.2020
41/2020/PN/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu interaktywnej i responsywnej wersji interfejsu użytkownika dla oprogramowania (frontend), w wersji webowej oraz standalone13.05.2020
Szacowanie wartości zamówienia - Usługa zaprojektowania i wykonania prototypu obudowy zbiornika12.05.2020
Szacowanie wartości zmówienia - usługa wykonania zbiornika12.05.2020
Szacowanie wartości zamówienia - Usługa zaprojektowania i wykonania opakowań zbiorczych typu SRP na produkty spożywcze12.05.2020
35/2020/ZO/OPNT/SHUsługa opracowania , wykonania i dostawy teczek portfolio11.05.2020
40/2020/PN/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page  - powtórka 2 11.05.2020
38/2020/ZO/OPNT/SHModeracja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów11.05.2020
36/2020/ZO/OPNT/SHUsługa opracowania koncepcji scenariusza i wyprodukowania materiału programowego.06.05.2020
33/2020/ZO/OPNT/SHUsługa badawcza polegająca na zbadaniu i dopracowaniu składu kilku wariantów złoża zastosowanego do filtra wewnętrznego oraz stworzenie optymalnej konstrukcji i składu filtra zewnętrznego04.05.2020
37/2020/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na wykonaniu obliczeń matematycznych z zakresu termodynamiki i obliczeń wytrzymałościowych- powtórka 229.04.2020
Ogłoszenie o szacowaniu wartości zamówienia realizacji usługi pt. Modernizacja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów28.04.2020
32/2020/PN/OPNT/SHUsługa polegająca na przygotowaniu projektu interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej27.04.2020
30/2020/PN/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu prototypu webowej platformy Playstrict27.04.2020
31/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na opracowaniu programistycznym środowiska, interfejsu API dla systemów zewnętrznych, stworzenie moduły crawler zasilającego bazę danych z portali zewnętrznych27.04.2020
29/2020/ZO/OPNT/SHUsługa polegająca na opracowaniu konstrukcji opakowań oraz integracji i testach z systemem elektroniki drukowanej NFC.22.04.2020
27/2020/PN/OPNT/SHUsługa  programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page - powtórka20.04.2020
Szacowanie wartości zamówienia realizacji specjalistycznej usługi doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej dla 12 MŚP z województwa warmińsko- mazurskiego na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"20.04.2020
Szacowanie wartości zamówienia realizacji usługi doradztwa prawnego na rzecz 12 MSP z województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator"20.04.2020
9/2020/PN/OPNT/SIUsługa polegająca na dostosowaniu systemu informatycznego obsługującego proces budżetu obywatelskiego w jednostkach samorządu terytorialnego17.04.2020
8/2020/PN/OPNT/SIUsługa programistyczna polegająca na zaprogramowaniu nowych oraz modyfikacji istniejących funkcjonalności systemu internetowego17.04.2020
Szacowanie wartości zamówienia realizacji usługi polegającej na doradztwie w obszarze uzyskania  ochrony praw własności dla 10 startup'ów na potrzeby projektu "Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.17.04.2020
22/2020/PN/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na opracowaniu rozwiązań informatycznych do nagrania symulacji szkoleniowej w 360 stopniach oraz stworzenie środowiska VR16.04.2020
26/2020/ZO/OPNT/SHUsługa zaprojektowania oraz wykonania stanowiska do testowania pasteryzacji magnetyczno-ultradźwiękowej - powtórka16.04.2020
21/2020/ZO/OPNT/SHUsługa przygotowania przeciwprądowego wymiennika ciepła z tworzywa sztucznego15.04.2020
Szacowanie wartości zamówienia – usługa doradcza polegająca na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 2 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego06.04.2020
20/2020/ZO/OPNT/SHUsługa wykonania obliczeń matematycznych z zakresu termodynamiki i obliczeń wytrzymałościowych - powtórka 30.03.2020
19/2020/ZO/OPNT/SHUsługa wykonania badań kosmetyków z pałki wodnej (rogoży) oraz badania mąki z jej kłączy - powtórka30.03.2020
17/2020/PN/OPNT/SHUsługa programistyczna - Full stack developer26.03.2020
18/2020/ZO/OPNT/SHUsługa  zaprojektowania oraz wykonania stanowiska do testowania pasteryzacji magnetyczno-ultradźwiękowej. 25.03.2020
16/2020/PN/OPNT/SHUsługa opracowania oprogramowania MVP projektu SOC Digital Signage25.03.2020
12/2020/PN/OPNT/SHUsługa programistyczna polegająca na przygotowaniu dokumentacji technicznej, makiety i landing page25.03.2020
13/2020/ZO/OPNT/SHUsługa wykonania obliczeń matematycznych z zakresu termodynamiki i obliczeń wytrzymałościowych20.03.2020
14/2020/ZO/OPNT/SHUsługa wykonania kosmetyków z pałki wodnej oraz badania mąki z jej kłączy.19.03.2020
15/2020/PN/OPNT/SH Usługa wykonania serwera oraz API w oparciu o chmurę obliczeniową do przechowywania modeli 3D wraz ze stroną logowania przeznaczoną dla klientów biznesowych oraz modułem e-commerce rozbudowującym aplikację mobilną wykorzystującą augmented reality (AR)18.03.2020
7/2020/OPNT/SIZapytanie ofertowe na usługę cateringową na potrzeby projektu pt. „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator” realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie nr 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie Przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw” przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.10.03.2020
05/2020/PN-OPNT-SIUsługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu "Warmińsko-Mazuski Start-up Inkubator" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-18 w ramach osi priorytetowej 1 - "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3- "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.24.02.2020

Ogłoszenie Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "Startup Heroes Platforma startowa dla nowych pomysłów"

04.02.2020
3/2020/US/OPNT/SHSukcesywne świadczenie usługi hotelowej na potrzeby realizacji wydarzeń projektowych (szkoleń, spotykań roboczych, konferencji) projektu pt. "Startup Heoroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020 (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie27.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia na usługę zaprojektowania i produkcji boksów rowerowych na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"23.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia na usługę opracowania systemu informatycznego umożliwiającego wykonanie pokazów świetlnych z udziałem dronów na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"23.01.2020
2/2020/ZO/OPNT/SHSukcesywna usługa cateringowa na potrzeby projektu pt. "Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 - 2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi wykonania etykiet samoprzylepnych na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi opracowania receptury czekolad z dodatkami funkcjonalnymi oraz wyprodukowanie partii testowej takich czekolad na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi zaprojektowania i wykonania opakowań zbiorczych typu SRP na produkty spożywcze na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi wykonania układu hamowania bębna na nawiniętą linką pilotową za pośrednictwem drona pomiędzy słupami trakcji energetycznej na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi zaprojektowania zestawu testowych baterii w technologii Li-on o dużej pojemności przy relatywnie niskiej wadze na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi dostosowania systemu informatycznego obsługującego proces budżetu obywatelskiego w jednostkach samorządu terytorialnego do wymagań Ministerstwa Cyfryzacji i zintegrowania z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej (login.gov.pl) na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi opracowania programistycznego środowiska, interfejs API dla systemów zewnętrznych, stworzenie modułu crawler zasilającego bazę danych z portali zewnętrznych na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi utworzenia i testowania aplikacji mobilnej oraz webowego systemu zarządzania treścią do rozmieszczenia trójwymiarowych mebli w rzeczywistości rozszerzonej na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi zaprojektowania zintegrowanego przewodu elektryczno-gazowego na potrzeby projektu  pt. „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator”22.01.2020
Szacowanie wartości zamówienia usługi programistycznej na potrzeby projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"21.01.2020

Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładu z zakresu budowania modelu biznesowego dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego.

21.01.2020

 

 

 

2019

Numer
postępowania
Tytuł postępowania
09.01.2020 r.Ogłoszenie Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów"
80/2019/US/OPNT/SI z dnia 21.11.2019Ogłoszenie o zamówieniu w trybie usługi społeczne pt. Przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w ramach projektu pt. "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.01.01-28.0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1-"Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3 - "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
79/2019/ZO/OPNT z dnia 15.11.2019Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przeglądu i konserwacji urządzeń i systemów p.poż. znajdujących się w budynkach Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
78/2019/US/OPNT z 06.11.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie usługi społecznej na  świadczenie usług ochrony fizycznej obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego wraz z monitorowaniem systemów ochrony elektronicznej kompleksu 6 budynków  położonych w Olsztynie przy ulicy Władysława Trylińskiego 2,8,10,12,14 i 16
77/2019/US/OPNT/SH z dnia 24.10.2019 r.Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00).
16.10.2019 r.Ogłoszenie Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów"
75/2019/US/OPNT/SH z dnia 16.10.2019 r.Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00)
09.10.2019 r.Szacowanie wartości  zmówienia usługi doradczej polegająca na  przeprowadzeniu seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych projektów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” w zakresie : Prowadzenia spółki z o.o.
09.10.2019 r.

Szacowanie wartości  zmówienia usługi doradczej polegająca na  przeprowadzeniu seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych projektów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” w zakresie : Jak skutecznie sprzedać swój pomysł inwestorowi.

69/2019/PN/OPNT/SI z dnia 09.10.2019 r.

Usługę doradztwa księgowego na rzecz MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

74/2019/PN/OPNT/SI z dnia 02.10.2019Usługa doradcza w przygotowaniu indywidualnych programów rozwoju na rzecz przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o
dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
68/2019/PN/OPNT/SI z dnia 19.09.2019

Usługa doradztwa prawnego na rzecz 41 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”
w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

70/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 09.09.2019
Usługa badawcza polegająca na badaniu żywności na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
65/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 05.09.2019 r.

Usługa doradcza polegająca na przeprowadzeniu konsultacji ekspertów/technologów żywienia zwierząt w liczbie 90 godzin w obszarach: 1. Produkcji karmy dla zwierząt domowych (psów i kotów) – 5h. 2. Wyboru technologii i materiału opakowań do przechowywania długoterminowego karmy – 5h, 3.  Wyboru składników mieszczących się w nurcie karm holistycznych – 80h (razem z recepturą) na potrzeby  projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

66/2019/PN/OPNT/SI z dnia 03.09.2019

Usługa doradcza polegającą na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 41 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

67/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 03.09.2019Usługa prawna polegająca na doradztwie w  obszarze uzyskania ochrony praw własności przemysłowej  dla  12  startupów  na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.
60/2019/US/OPNT/SH

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie USŁUGI SPOŁECZNE

pt.  Moderacja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów w ramach projektu: Startup Heroes – Platforma startowa  dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00)

63/2019/ZO/OPNT/SHUsługa opracowania projektu technicznego instalacji suszenia RDF na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.
64/2019/ZO/OPNT/SH

Usługa polegająca na dokonaniu analizy i opracowaniu wymogów prawnych, norm, pozwoleń i dopuszczeń niezbędnych do uruchomienia instalacji suszenia RDF na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup

62/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 28.08.2019

Usługa programistyczna na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

61/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 28.08.2019

Usługa badawcza polegająca na badaniu makuchu lnianego  na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

58/2019/ZO/OPNT/SI z dnia 26.08.2019Usługa przeprowadzenia wykładu z zakresu budowania modelu biznesowego dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby projektu "Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator"
Szacowanie wartości zamówienia zakupu Enzymu celulazy - 5 000 jednostek
54/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 23.08.2019

 

Usługa wykonania prac programistycznych w kierunku zakodowania mackuupu na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

 


59/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 23.08.2019
Usługa opracowania oprogramowania prezentującego wyliczone przez system lokalizacji pozycje poszukiwanych obiektów na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
z dnia 22.08.2019Szacowanie wartości zamówienia usługi pt. Moderacja procesu udzielania rekomendacji podczas wydarzenia Time of Heroes dla 22 startupów
57/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 22.08.2019
Usługa badawcza polegająca na badaniu żywności na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
56/2019/ZO/OPNT/SH
z dnia 21.08.2019 r.
Usługa badawcza polegająca na badaniu makuchu lnianego na potrzeby projektu pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
z dnia 13.08.2019 r.Szacowanie wartości zamówienia

doradztwa księgowego  i podatkowego na rzecz 43 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

z dnia 13.08.2019 r.Szacowanie wartości zamówienia usługi prawnej  na rzecz 43 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

53/2019/ZO/OPNT/SH

z dnia 12.08.2019 r.

Usługa badawcza polegająca na badaniu żywności na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup

52/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 12.08.2019 r.

Usługa wynajmu  urządzenia melanger służącego do produkcji czekolady oraz wynajmu temperówki do czekolady na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
51/2019/PN/OPNT/SH z dnia 08.08.2019 r.
Usługa wraz z dostawą  segregatorów portfolio wraz z opracowaniem strony tytułowej na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
z dnia 05.08.2019 r.Szacowanie wartości zamówienia usługi polegającej na przeprowadzeniu wykładu z zakresu budowania modelu biznesowego dla przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego.
z dnia 02.08.2019 r.

Szacowanie wartości  zmówienia usługi doradczej polegająca na opracowaniu Indywidualnych Programów Rozwoju na rzecz 43 MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

49/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 02.08.2019 r.

Usługa wynajmu  urządzenia melanger służącego do produkcji czekolady oraz wynajmu temperówki do czekolady na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.
48/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 31.07.2019 r.

Usługa wykonania elementu robota wraz dostawą na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

47/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 30.07.2019 r.Usługa wykonania innowacyjnego, naturalnego/organicznego preparatu do usuwania zabrudzeń punktowych na panelach fotowoltaicznych na potrzeby projektu pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
45/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 22.07.2019 r.

Usługa wykonania innowacyjnego, naturalnego/organicznego preparatu do usuwania zabrudzeń punktowych na panelach fotowoltaicznych na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

43/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 16.07.2019Zakup części komputerowych na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup
42/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 16.07.2019 r.Usługa przygotowania dokumentacji RODO na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startu
44/2019/ZO/OPNT/SH z dnia 16.07.2019 r.Usługa opracowania design’u prototypu gry planszowej wraz z wydrukiem prototypu na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie dla inkubowanego przedsiębiorstwa typu startup.

 38/2019/ZO/OPNT/SHz dnia 28.06.2019 r.

Zamawiający Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty cenowej w zapytaniu ofertowym pt. „Usługa wykonania oprogramowania  systemu zarządzania grywalizacjami (CMS) na potrzeby projektu  pt. „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w Olsztynie.

dnia 27.05.2019 r.Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”.
31/2019/PN/OPNT/SI z dnia 29.04.2019 r.
Usługa opracowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu "Warmińsko-Mazuski Start-up Inkubator" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-18 w ramach osi priorytetowej 1 - "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur" działanie 1.3- "Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)" poddziałanie 1.3.1 - "Inkubowanie przedsiębiorstw" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.
27/2019/ZO/OPNT.SH  z dnia 26.04.2019 r.Tytuł zamówienia: Usługa opracowania koncepcji scenariusza oraz wyprodukowanie materiału programowego (spotu promocyjnego) przeznaczonego na potrzeby emisji przez nadawcę telewizyjnego na potrzeby projektu "Startup Heroes  - platforma startowa dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
17/2019/US/OPNT/SH   z dnia 28.02.2019 r.Tytuł zamówienia: Sukcesywne świadczenie usługi hotelowej na potrzeby realizacji wydarzeń projektowych (szkoleń, spotkań roboczych, konferencji) projektu pt. pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00) przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
14/2019/US/OPNT  z dnia 13.02.2019 r.Tytuł zamówienia: Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu pt. „Startup Heroes – platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020” (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00).
11/2019/PN/OPNT z dnia 29.01.2019 r.
Tytuł przetargu:Usługa opracowania materiałów promocyjno-informacyjnych i przeprowadzenia działań promocyjno-informacyjnych w 2 cyklach projektu pt."Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo- Technologicznego w Olsztynie (nr umowy: POPW.01.01.01-28-0002/18-00)
12/2019/US/OPNT z dnia 28.01.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie Usługi Społeczne pt. Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu: Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020"
8/2019/US/OPNT z dnia 23.01.2019 r.Ogłoszenie o zamówieniu w trybie Usługi Społeczne pt. Przeprowadzenie seminariów w ramach jednodniowych spotkań informacyjno-rekrutacyjno-edukacyjnych projektu: Startup Heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020"
9/2019/ZO/OPNT z dnia 22.01.2019 r.

Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie dostawy i obsługi cateringowej w ramach projektu „Startup Heroes - platforma startowa dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

 

 

 

2018

Numer postępowaniaTytuł postępowania
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na stworzenie znaku graficznego (logo) projektu "Startup Heroes - platforma startowa dal nowych projektów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego".
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na rozwój strony internetowej opnt.olsztyn.eu zgodnie z marką zależną projektu "Startup heroes - platforma dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach "Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020" na potrzeby Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na dostawę sukcesywną środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości dla Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na dostawę sukcesywną artykułów biurowych dla Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż wraz z dostawą podajników na papier toaletowy oraz koszy pedałowych na odpady do Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na sprzedaż wraz z dostawą urządzenia zabezpieczającego sieć informatyczną Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na usługę ochrony fizycznej obiektów Olsztyńskiego Parku Naukowo – Technologicznego wraz z monitorowaniem systemów ochrony elektronicznej kompleksu 6 budynków Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego (OPN-T) położonych w Olsztynie przy ul.  Władysława Trylińskiego 2, 8, 10, 12, 14 i 16.
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. „Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR”.
Ogłoszenie Dyrektora Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów".
Aktualizacja ogłoszenia o otwartym naborze kandydatów na Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. „START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów”.
Ogłoszenie o przedłużeniu otwartego naboru na Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów".
Ogłoszenie o wyborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu konkursowego pn. "START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów".

 

 

Wcześniejsze postępowania

Wcześniejsze postępowania