Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Wyniki II etapu oceny pomysłów – Panelu Ekspertów

Wyniki II etapu oceny pomysłów – Panelu Ekspertów


W wyniku I etapu oceny wniosków  przed V cyklem inkubacji,  zgodnie z listą rankingową wyłoniono 50 Pomysłodawców, którzy zakwalifikowali się do II etapu oceny -  Panelu Ekspertów. Pomysłodawcy Ci w dniach 9-11.03.2022 r. zaprezentowali swoje pomysły przed Panelem Ekspertów. W drodze  dyskusji i głosowania wyłoniono 22 Pomysłodawców, którzy po założeniu spółki kapitałowej i podpisaniu umowy inkubacji rozpoczną proces inkubacji.

 

V cykl inkubacji rozpocznie się od 1.04.br. i potrwa do 30.09.br.

 

Załączamy listę 22 zakwalifikowanych oraz listę rezerwową.

 

Pomysłodawcy zakwalifikowani do procesu inkubacji otrzymają wiadomość mailową dot. zasad związanych z założeniem spółki kapitałowej i  podpisaniem umowy inkubacji.

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA REZERWOWA