Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

W dniach 24.03 i 20.04.2021 r. w formie online odbędzie się Demo Day - Time of Heroes

W dniach 24.03 i 20.04.2021 r. w formie online odbędzie się Demo Day - Time of Heroes, organizowane przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku


W dniach 24.03 oraz 20.04.2021 r. w formie online odbędzie się Time of Heroes, wydarzenie organizowane przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku. Podczas panelu młodzi przedsiębiorcy, którzy przeszli proces inkubacji w ramach III cyklu, zaprezentują swoje innowacyjne produkty, próbując zainteresować nimi potencjalnych inwestorów w celu pozyskania środków na dalszy rozwój.

Przedsiębiorcy Ci ukończyli kilkumiesięczny proces inkubowania osiągając stan przygotowania do wprowadzenia swoich produktów na rynek. Ich pomysły na innowacyjne, technologiczne produkty zostały wcześniej wyselekcjonowane przez wieloosobowe grupy ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i gospodarki.

Wydarzenie jest elementem 5-letniego projektu pt.: "Platformy startowe dla nowych pomysłów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i jest podsumowaniem procesu inkubacji.

Odbędzie się w formie zdalnej - wideokonferencji, podczas której nastąpi prezentacja startup'ów oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli funduszy vc i innych funduszy inwestycyjnych.

Fundusze inwestycyjne, w tym fundusze vc, banki, fundusze inwestorów prywatnych itp. będą reprezentowane przez Ekspertów z:

1. EVIG ALFA Sp. z o.o.

2. RDS FUND Sp. z o.o.

3. Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A

4. Banku Pekao S.A, Centrum Biznesowego Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Olsztynie

5. SpeedUp Venture Capital Group

6. Shape Venture Capital Group

7. Agencja Rozwoju Przemysłu, Białystok

8. Brave Seed Fund Sp. z o.o.

 

Terminy wydarzenia:

24.03.2021 r. (dla startup'ów, które zakończą inkubację do 31.03.2021 r.) - godz. 09:50 - 16:00

20.04.2021 r. (dla startup'ów, które zakończą inkubację do 30.04.2021 r.) - godz. 09:50 - 14:00

Spotkanie będzie podzielone na dwa etapy:

I etap - prezentacja przez startup'y przygotowanych innowacyjnych produktów wraz z elementami modelu biznesowego (5 minut prezentacja startup'u, 5 minut pytania od ekspertów, 5 minut - pytania moderatora)

II etap - dyskusja ekspertów

Wydarzenie będzie transmitowane na profilu społecznościowym Facebook Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Startup Heroes.