Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

TIMES OF HEROES

W dniach 17,18.06.2020 r. w formie on – line odbędzie się Time of Heroes, organizowane przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku.


W dniach 17,18.06.2020 r. w formie on – line odbędzie się Time of Heroes, organizowane przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku.


W dniach 17,18.06.2020 r.  w formie  on – line odbędzie się Time of Heroes,  wydarzenie organizowane przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Ełku.  Podczas panelu  młodzi przedsiębiorcy, którzy przeszli proces inkubacji w ramach II cyklu, zaprezentują swoje innowacyjne produkty, próbując zainteresować nimi potencjalnych inwestorów w celu pozyskania środków na dalszy rozwój. Przedsiębiorcy Ci ukończyli kilkumiesięczny proces inkubowania osiągając stan przygotowania do wprowadzenia swoich produktów na rynek. Ich pomysły na innowacyjne, technologiczne produkty zostały wcześniej wyselekcjonowane przez wieloosobowe grupy ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i gospodarki.

Wydarzenie jest elementem 5-letniego projektu pt: „Platformy startowe dla nowych pomysłów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i jest podsumowaniem procesu inkubacji. Odbędzie w się w formie zdalnej – wideokonferencji, podczas której nastąpi  prezentacja start-upów oraz dyskusja z udziałem przedstawicieli funduszy vc  i innych funduszy inwestycyjnych

 Fundusze inwestycyjne, w tym fundusze vc, banki, fundusze inwestorów prywatnych itp. będą reprezentowane w liczbie 9 osób.

Ekspertami będą przedstawicie:

 1. RDS FUND Sp. z o.o. 
 2. Krakowskiego Parku Technologicznego
 3. Centrum Finansowania Biznesu 
 4. Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.  
 5. Mazurskiego Funduszu Poręczenia Kredytowe Sp z o.o. w Działdowie     
 6.  Banku Pekao SA , Centrum Biznesowe Małych i Średnich  Przedsiębiorstw w Olsztynie
 7. PEKAO LEASING Sp. z o. o. Oddział  w Olsztynie
 8. Younick Mint
 9. SpeedUp Venture Capital Group

 

 Terminy wydarzenia:

17.06.br. (dla start-pów inkubowanych w OPNT) -  godz. 9.50 – 15.30

18.06.br. (dla start-upów z PNT –Ełk) -  godz. 10.00  - 13.30

Spotkanie podzielone będzie na dwa etapy:

  I etap – prezentacja przez start-upy przygotowanych innowacyjnych produktów wraz z elementami modelu biznesowego (5 minut prezentacja startupu ; 5 minut  pytania od ekspertów; 5 minut - pytania moderatora)

 II etap - dyskusja ekspertów

 

Wydarzenie będzie transmitowane na profilu społecznościowym Facebook Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Startup Heroes