Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi.

W Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym trwa szkolenie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi.


W Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym trwa szkolenie z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach projektu "Warmińsko-Mazurski Startup Inkubatror". Skierowane jest przede wszystkim do firm, które dostały się ww. projektu.

Na szkoleniu uczestnicy projektu zdobywają wiedzę na temat:
▶️ zasad i sposobów budowania i zarządzania zespołami pracowników/zespołami projektowymi,
▶️ motywacji zespołu,
▶️ delegowania zadań,
▶️ 
weryfikacja efektów pracy.