Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Seminarium dla Startupów w ramach tzw. Ekosystemu

Dnia 12.09.2022 r. r. dla startupów uczestniczących w procesie inkubacji w ramach projektu „Startup Heroes – Platforma startowa dla nowych pomysłów” odbędzie się seminarium w ramach tzw. Ekosystemu


Dnia 12.09.br.  dla startupów  uczestniczących w procesie inkubacji w ramach  projektu „Startup Heroes – Platforma startowa dla nowych pomysłów” przeprowadzone będzie szkolenie w ramach tzw. Ekosystemu. Ekosystem ma na celu wpieranie i rozwój przedsiębiorczości  poprzez rozwijanie wsparcia biznesowego startupów. Dzięki współpracy OPN-T z samorządem, światem nauki oraz instytucjami okołobiznesowymi czy stowarzyszeniami, rozwijany jest system wsparcia Startupów.

 

OPNT korzystając z nawiązanej współpracy, umożliwił Startupom pozyskanie informacji w zakresie :

* Jak wykorzystać Design do budowania przewag konkurencyjnych -  Stowarzyszenie  Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur;

* Umiędzynarodowienie działań przedsiębiorstw   -  Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego;

* Pozyskiwanie funduszy z UE -  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - Urząd  Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego;

* Spotkania środowiska start-up, wymiana doświadczeń, dobre praktyki, integracja środowiska startup -  Stowarzyszenie Olsztyńskich Informatyków OLCAMP;

*Współfinansowanie rozwoju w ramach UE, Instrumenty finansowe, rozwój kadr -  Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.