Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

SEMIANRIUM DLA START-UPÓW ZE STARTUP HEROES

Seminarium dla startupów w ramach tzw. Ekosystemu w projekcie Startup Heroes – Platforma startowa dla nowych pomysłów


Dnia 02.03.2021r. w godz. 9.50-13.00,  w formie on - line odbędzie się  seminarium dla Start-upów w ramach projektu Startup Heroes – Platforma startowa dla nowych pomysłów. 

Uczestnicy projektu  będą mieli okazję wysłuchać wystąpień dotyczących m.in. designu marki i zasad jej budowania, pozyskiwania funduszy unijnych, czy też procesu umiędzynarodowienia firmy.

 

Agenda wydarzenia :

 

       Godziny:  9.50 -  10.00  Przywitanie i wprowadzenie

 

       Godziny:  10.00 -  10.30

       Jak wykorzystać Design do budowania przewag konkurencyjnych

      (Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur)

 

Godziny:  10.30 -  11.00

Umiędzynarodowienie działań przedsiębiorstw

       (Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego)

 

Godziny:  11.00 -  11.30

Pozyskiwanie funduszy z UE

              (Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich -Urząd  Marszałkowski   

               Województwa    Warmińsko –   Mazurskiego )

Godziny:  11.30 -  12.00

Spotkania środowiska start-up, wymiana doświadczeń, dobre praktyki, integracja środowiska startup

       (Stowarzyszenie Olsztyńskich Informatyków OLCAMP)

 

Godziny:  12.00 - 12.30

Współfinansowanie rozwoju w ramach UE, Instrumenty finansowe, rozwój kadr

       (Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”)

 

        Zakończenie szkolenia