Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

PARP wprowadza udogodnienia dla wnioskodawców.

PARP wprowadziła kolejne udogodnienia dla przedsiębiorców, dotyczące m.in. składania i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.


W dokumentacji konkursowej uwzględniono przepisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694), (tzw. specustawa funduszowa). Z uwagi na negatywny wpływ pandemii COVID-19 na działalność przedsiębiorców, zapewniono większą elastyczność dla Wnioskodawców w procesie wnioskowania o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych zmian w Regulaminie konkursu zostały zamieszczone na stronie PARP:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/news/rozwoj-startupow-w-polsce-wschodniej-parp-w-czasie-pandemii-wprowadza-kolejne-udogodnienia

W szczególności na uwagę zasługują usprawnienia w zakresie procesu wydawania Raportów z inkubacji przez Animatorów Platform Startowych, w celu złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 POPW.

Zniesiono okres obowiązywania Raportu z inkubacji, wynoszący wcześniej 9 miesięcy od daty wystawienia Raportu. Zrezygnowano również z wymogu składania podpisu osób upoważnionych ze strony Wnioskodawcy na przekazanym przez Animatora Raporcie. Raport może być podpisywany wyłącznie przez Animatora Platformy Startowej, z uwzględnieniem możliwości podpisu elektronicznego na dokumencie.

 

Jednocześnie utrzymuje się obowiązek akceptacji Raportu przez Wnioskodawcę, który będzie realizowany w formie Oświadczenia we wniosku o dofinansowanie, o treści: „Oświadczam, że załączony do wniosku o dofinansowanie Raport z inkubacji, którego treść akceptuję, został pozyskany od Animatora Platformy startowej, wskazanej w tym raporcie”.