Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

MIT Enterprise Forum - program dla start-upów

Do 23 stycznia 2016 r. możesz zgłosić się do programu wsparcia oferowanego przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) Enterprise Forum.


Do 23 stycznia 2016 r. możesz zgłosić się do programu wsparcia oferowanego przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) Enterprise Forum.

Celem programu jest wspieranie startupów i młodych naukowców na drodze od odkrycia do efektywnej komercjalizacji technologii. Uczestnicy uzyskają wsparcie międzynarodowego zespołu mentorów i ekspertów. W ramach programu odbędą się warsztaty prowadzone przez doświadczonych trenerów i sesje edukacyjne. Nad każdym zespołem czuwać będzie dwóch mentorów – jeden z Polski i jeden z zagranicy.

Zespoły, które wezmą udział w programie, będą miały okazję do networkingu z przedsiębiorcami z sektora innowacji z Polski i międzynarodowym środowiskiem przedsiębiorców związanym z Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Uczestnicy programu będą mieli również możliwość spotkań z inwestorami i współpracy medialnej m.in. z „MIT Technology Review” – magazynem poświęconym nowym technologiom. Finał programu akceleracyjnego odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2016 roku w Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych.

Program jest oferowany przez MIT Enterprise Forum Poland należący do globalnej organizacji MIT Enterprise Forum (MIT EF). MIT EF posiada afiliację Massachusetts Institute of Technology – najlepszej uczelni technologicznej świata. MIT Enterprise Forum powstała w roku 1978 i jest jedyną organizacją non-profit na świecie, której celem jest wsparcie przedsiębiorczości technologicznej, posiadającą afiliację uczelni. Wokół MIT powstało efektywne środowisko wspierania startupów. Z MIT związanych jest już ponad 25 000 firm.

 

Nabór odbywa się w zakresie 2 ścieżek:

1. Dla osób, które dopiero planują założyć start-up (min. 2 osoby, 50% uczestników z Polski)

2. Dla już istniejących start-upów z siedzibą na terenie RP, działających do 3 lat, które nie otrzymały wsparcia finansowego pow. 1 mln. PLN

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.mitefpoland.org 

Relacja z konferencji prasowej MIT Enterprise Forum na https://www.youtube.com/watch?v=WM8J-L5Bots

Do pobrania:

Folder "Nabierz prędkosci z MITEF Poland 2016.01" - pobierz pdf.